لوگو ساقی نبی لو
نوشته های شخصی ساقی نبی لو

صفحه نخست

تجربه حضور سه ساله‌ام در شرکت «ومعادن»

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)

تا قبل از این چندین بار راجع به زندگی کارمندی و کارآفرینی نوشتم و همچنین درباره این که چرا باید قبل از شروع ارزش‌آفرینی از طریق کارآفرینی، حتماً مدتی رو به کارمندی بگذرونم. دیروز صبح که داشتم با مدیرم راجع به ادامه همکاریم با شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات صحبت میکردم، به قولِ […]