لوگو ساقی نبی لو
نوشته های شخصی ساقی نبی لو

صفحه نخست

ریاضی هوای برفی تهران را سردتر می‌کند

ریاضی

درس ریاضی همیشه سرفصل‌های جذابی دارد؛ یعنی عنوان درس‌هایش خیلی قابلیت این را دارند که بتوانی آن‌ها را لابه‌لای نوشته‌هایت بگنجانی که کلمات ساده و جملات معمولی را چند درجه پیچیده‌تر کنند. برای نوشتن، همین که بدانی کاربردشان چیست یا گذری اسمشان به گوشت خورده باشد و شنیده باشی که مربوط به کدام مسائل پیچیده‌اند، […]