لوگو ساقی نبی لو
نوشته های شخصی ساقی نبی لو

صفحه نخست

ترسوی جذاب :)

اردیبهشت تهران

قبلنا وقتی می‌دیدم بعضی‌ها از این حرف می‌زنند که نمی‌تونن به آدم‌ها اعتماد کنند، نمی‌تونن با کسی صمیمی بشن و اینا، حقیقتش اینه که فکر می‌کردم چقدر می‌تونن بعدِ آسیب‌دیدن خودنگهدار باشند؛ همیشه با خودم فکر می‌کردم من اصلاً این‌جوری نیستم، می‌گفتم «من اصلاً انقدر #قوی نیستم» من هرچقدرم اعتماد کنم و ضربه بخورم، بازم […]