لوگو ساقی نبی لو
نوشته های شخصی ساقی نبی لو

صفحه نخست

لعنت به تو پسرخاله که کل اقتصاد جهان رو بهم ریختی!

پسرخاله کلاه قرمزی

بعد اینکه دیشب با همون موضوعات مذکور در استوریم، لحظات ملکوتی قبل خواب رو سپری کردم، صبح که پا شدم به زووور خودم رو کشوندم سر کارم؛ بعد شروع کردم به جست و جوی یک سری مفاهیم اقتصادی و صنعتی و اینا. بعد یهویی یادِ اقتصادِ رفتاری افتادم. دارم فکر میکنم زندگیِ آدمیزاد چقدر عجیب […]