لوگو ساقی نبی لو
نوشته های شخصی ساقی نبی لو

صفحه نخست

وقتی که جدی گرفته نشوی

هتل زهره اصفهان

+سفرنامه اصفهان وقتی در حال نوشتن بودم، مدام چیزهایی یادم می‌آمد که به نظرم می‌رسید باید در مقدمه توضیح بدهم؛ این که خودم حواسم هست که چقدر متن خام است و نیاز به حذف و اضافه‌های زیادی دارد، این که جای خیلی چیزها توش خالی است و بخش زیادی‌ش کاملاً تعمدی بوده است. به قول […]