لوگو ساقی نبی لو
نوشته های شخصی ساقی نبی لو

صفحه نخست

خود پنهان من

+ این نوشته ممکنه پر از اشکال باشه اما اگر قرار باشه طبق حرفهای خودم عمل کنم، ترجیح میدم بنویسم تا این که این سکوت رو تا انتها ادامه بدم. یکی از چیزهایی که بیشتر از قبل تو زندگیم روش تاکید دارم اینه که خودی که الان هستم رو قایم نکنم. یهویی الان به ذهنم […]