ساقی نامه

مَطَلَب طاعت و پیمان و صلاح از منِ مست / که به پیمانه‌کشی شهره شدم روز اَلَست

ساقی نامه

مَطَلَب طاعت و پیمان و صلاح از منِ مست / که به پیمانه‌کشی شهره شدم روز اَلَست

گامِ اوّل :)


زندگی در دنیای دیجیتالی امروز، در کنار همه مزایا و معایبش، یک خوبی خیلی بزرگ برای آدم­‌هایی از جنس من ساخته و آن هم این‌که فرصتی به ما داده تا زندگی را خیلی سخت نگیریم. در عین حال که می‌توانم متعهد باشم و وظایفم را انجام دهم، می‌شود کلّ کار را در یک لپتاپ کوچک خلاصه کنم و با خودم به همه جا ببرم و در قید و بند ساعت اداری و نظام بوروکراسی موجود نباشم.

  • ساقی نبی لو