ساقی نامه

مَطَلَب طاعت و پیمان و صلاح از منِ مست / که به پیمانه‌کشی شهره شدم روز اَلَست

ساقی نامه

مَطَلَب طاعت و پیمان و صلاح از منِ مست / که به پیمانه‌کشی شهره شدم روز اَلَست

سادگی


یکی از چیزهایی که گاهی واقعاً خیلی ذهنم رو درگیر می کنه، روبه‌رو شدن با آدم‌هاییه که خیلی زرنگ‌بازی درمیارن، نه اینکه واقعاً زرنگ باشندها! خصوصاً در محیطِ کار خیلی اینجور آدم‌ها جلوت ظاهر می‌شن. تقریباً تمام ِ مواقع می فهمم که کسی می‌خواد سرم رو کلاه بذاره ولی انقدری که به روی خودم نمیارم، فکر می کنه واقعاً نمی فهمم که قصدش چیه. سرِ حساب‌کتاب کردن، سر مسئولیت‌پذیری‌ها و خیلی وقتای دیگه.

  • ساقی نبی لو

گامِ اوّل :)


زندگی در دنیای دیجیتالی امروز، در کنار همه مزایا و معایبش، یک خوبی خیلی بزرگ برای آدم­‌هایی از جنس من ساخته و آن هم این‌که فرصتی به ما داده تا زندگی را خیلی سخت نگیریم. در عین حال که می‌توانم متعهد باشم و وظایفم را انجام دهم، می‌شود کلّ کار را در یک لپتاپ کوچک خلاصه کنم و با خودم به همه جا ببرم و در قید و بند ساعت اداری و نظام بوروکراسی موجود نباشم.

  • ساقی نبی لو